Rijnders Psychologische Dienstverlening

 

| HOME | WIE ZIJN WIJ | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Visie

Kortdurende of laag intensieve vormen van psychotherapie, met name gedragstherapie, zijn even effectief als traditionele, langdurende vormen. Kortdurende vormen zijn efficiënter. Daardoor zijn ze zowel voor de patiënt als voor de gemeenschap kostenbesparend.

Aan elke behandeling hoort een degelijke differentiaal diagnose vooraf te gaan, waardoor de patiënt zo snel mogelijk de juiste (= meest effectieve en meest efficiënte) behandeling krijgt aangeboden. Psychotherapie vereist samenwerking. Zowel tussen de verwijzer en de therapeut als tussen patiënt en therapeut.

Een behandeling die gebaseerd is op samenwerking levert niet enkel betere en snellere resultaten op. De resultaten blijven ook langer bestaan. Er is door samenwerking minder sprake van terugval.