Rijnders Psychologische Dienstverlening

 

| HOME | WIE ZIJN WIJ | VISIE | EXPERTISE | AANBOD | TARIEVEN | CONTACT | LINKS |

Aanbod

Kortdurende psychotherapie.

Kortdurende psychotherapie richt zich op het versterken van de weerbaarheid en zelfcontrole (coping) van de patiënt. Kortdurende psychotherapie is daarom effectief bij verschillende soorten klachten zoals: depressie; angststoornissen; burn out; psychosomatische klachten en relatieproblemen.
De behandeling bestaat uit drie delen die logisch in elkaars verlengde liggen: analyse van het probleem; gedragsverandering; terugvalpreventie.
Voorafgaand aan en tijdens de behandeling wordt met behulp van vragenlijsten de aard en de ernst van de klachten en de ontwikkeling daarin, vastgesteld.
De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van een werkboek (Rijnders, Heene, Haeck & Debruyne, 2010). Met behulp van dit werkboek werkt de patiënt ook tussen de afspraken in aan zijn / haar herstel.
De resultaten met deze behandeling zijn goed. ( Van Straten, 2006, 2007; Van Orden, 2009)
Klik hier voor een korte impressie van de behandeling.

Trainingen / cursussen kortdurende psychotherapie.

Beheersing van de kosten in de gezondheidszorg is een actueel en dringend onderwerp. In de Geestelijke gezondheidszorg is het bestuurlijk convenant tussen het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en beroepsorganisaties met als uitvloeisel hiervan de invoering van de Basis GGZ in 2014 een voorbeeld.
Laag intensieve of kortdurende psychotherapie past hier uitstekend in, zo blijkt uit de brief van minister Schippers van VWS aan de NZA.
De training kortdurende psychologische interventies / kortdurende psychotherapie is een tweedaagse cursus waarin de cursisten leren het kortdurende therapiemodel zelfstandig uit te voeren. De cursus beslaat twee dagen & facultatief een (derde) terugkomdag. Tussen de dagen in worden de cursisten geacht in de praktijk met hetgeen ze geleerd hebben te oefenen.

Supervisie

Supervisie (individueel of in groepsverband) betreft: